Vstříc modernímu lékařství

Přesnější kvalita snímků, nižší zátěž pro pacienta. To je hlavní devíza přístroje založeného na technologii Cone Beam Computed Tomography. Funguje na podobném principu jako klasické CT, ale samotný proces je výkonnější.

CBCT rentgeny vysílají tzv. kuželovité RTG paprsky, což se promítá v radikálním snížení radiačních dávek. Získané 3D snímky navíc vznikají v detailnějším zobrazení, poskytují více informací než klasické 2D zobrazení, což vede k efektivnějšímu a rychlejšímu vyšetřování.

Je možné selektivně vybírat velikost zobrazované oblasti:

  • od 6×6cm s vysokým rozlišením pro endodontické a izolované implantologické účely
  • přes 8×8 a 10×10 cm pro mnohočetné implantace v obou čelistech